Tájékoztatás adatfeldolgozásról

Tájékoztatás személyes adatok adatfeldolgozó részére történő továbbításáról

Tisztelt Plazmadonorunk!

 A CSL Plasma Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 7. 2. em., a továbbiakban: adatkezelő) az alábbiakról tájékoztatjuk Önt:

Ön, mint plazmadonor az első donáció alkalmával hozzájárulását adta ahhoz, hogy a társaságunk által végzett plazma gyűjtés, vizsgálat, feldolgozás és tárolás során kezeljük megadott személyes adatait. Együttműködését ezúton is köszönjük!

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk, mint adatkezelő, adatfeldolgozói szerződést kötött a Marketing Store Kft.-vel (székhely: 6725 Szeged, Hópárduc u. 22. Fsz. 3 a továbbiakban: adatfeldolgozó), mint adatfeldolgozóval. Az Ön személyes adatai az adatfeldolgozó részére az adatfeldolgozói szerződés alapján partnerünket terhelő marketing- és üzletviteli tanácsadás, reklámügynöki tevékenység, grafikai tervezés, médiareklám, piackutatás, online marketing, közösségi média marketing, programozás feladatok teljesítése érdekében kerültek átadásra.

Az adatkezelés jogalapja a hivatkozott adatfeldolgozói szerződés teljesítése, valamint az Ön hozzájárulása. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat az adatfeldolgozói szerződés megszűnéséig, avagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az adatfeldolgozó részére átadott személyes adatok körét kizárólag azon adatok képezik, amelynek kezeléséhez Ön kifejezett hozzájárulását adta a CSL Plasma Kft. részére. Az átadott személyes adatok kizárólag a fent megjelölt célból kerülnek felhasználásra, azokat sem az adatkezelő, sem az adatfeldolgozó jogosulatlan, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé. Az érintett személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Személyes adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

Az adatfeldolgozót a személyes adatok kezelése során az adatkezelővel azonos kötelezettségek terhelik. Önnek, mint érintettnek az adatkezelés során joga van társaságunkkal, mint adatkezelővel, valamint a Marketing Store Kft vel, mint adatfeldolgozóval szemben érvényesíteni az alábbi jogait:

– az EU GDPR 13. és 14. cikke szerini tájékoztatáshoz való jog,

– az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáféréshez való jog,

– az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog,

– az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog,

– az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog,

– az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog.

Amennyiben élni kíván a fent felsorolt jogok bármelyikével, vagy úgy érzi, az adatkezelés során visszaélés történt a személyes adataival, társaságunk adatvédelmi felelőse az alábbi elérhetőségeken áll a rendelkezésére:

Adatvédelmi felelős: Stefanie Kirchner

Levelezési cím:

CSL Behring GmbH

Philipp-Reis-Strasse 2

65795 Hattersheim

Email cím:Stefanie.Kirchner@cslbehring.com