Vénaszkenner és elektronikus kérdőív a CSL centrumokban

A plazmaadásra jelentkezők a regisztráció alkalmával kapnak egy személyre szóló donorigazolványt is. Ezt az igazolványt minden donáció alkalmával be kell mutatni, hogy minden egyes plazmaadás előtt azonosítani tudjuk a donort. Az azonosítás a donor kezén lévő vénamintázat alapján történik. Ez az egyik legpontosabb és jelenleg legfejlettebb technológia. Berendezéseink megfelelnek a német Szövetségi Informatikai Biztonsági Hivatal 2. szintű biztonsági feltételeinek („Standard Common Criteria Level 2”).

A donorigazolvány egy chipet tartalmaz, melyen a plazmaadó donorszámát és kezének vénamintázatát tároljuk. A kéz vénamintázatát az adatbankban nem rögzítjük, kizárólag a donorigazolványon; így ezeket az adatokat a donor mindig magánál hordja. A maximális biztonság érdekében a kártyán szereplő adatokat 128 bites titkosítással védjük.

Amikor a kezünket a szkenner fölé tartjuk, a berendezés az infravörös sugárzáshoz közeli frekvenciájú fény segítségével (melynek egészségkárosító hatása nincsen) képet alkot a kéz vénáinak mintázatáról. Az azonosításhoz ezt a képet hasonlítja össze a donorigazolványon tárolt képpel.

A másik, biztonságot szolgáló előírás a donációt megelőző rövid egészségügyi kérdőív kitöltése. A kérdőívet elektronikusan, várakozás nélkül tölthetik ki plazmaadóink, így biztosítva a plazmaadás maximális gördülékenységét.

Praktikus tanácsok

Kérjük, a plazmaadásra mindig hozza magával donorigazolványát!
Ha nincs önnél a donorigazolványa, illetve elvesztés esetén az új donorigazolvány kiállításának költsége 300 Ft.